Bijzondere Ledenvergadering 30 november 2016

Geplaatst op door Andries Reitsma

ZPD gaat door in 2017! Er zijn momenteel serieuze plannen voor een nieuw zwembad in De Westereen. We hebben hier al gesprekken over gevoerd.

Ook zijn een (groeiend) aantal ZPD-zwemmers momenteel weer in training in Buitenpost. Ook de recreanten kunnen hier gebruik van maken. 

Om door te kunnen hebben we leden/donateurs nodig. Vandaar ook het vriendelijke verzoek om aanwezig te zijn om de Ledenvergadering van 30 november. 

Bij verhindering graag doorgeven hoe het lidmaatschap moet worden voortgezet bij ZPD. Een lidmaatschap bij een andere club is geen probleem om ook bij ZPD lid te blijven. KNZB contributie is maar bij 1 club van toepassing. 

De agenda is bijgevoegd. Tot de 30e! 

Namens het bestuur.

Henk de Roos

alv-november-2016-agenda-zpd

Deel dit met vrienden of kennissen

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl