Contributie

Maandelijkse contributie Z.P.D.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 
Indien opzegging plaatsvindt na 1 juli, is het volledige contributiebedrag van het opvolgende verenigingsjaar verschuldigd.
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 1 juli bij de penningmeester.
 
Contributie (maandelijks)
Recreanten  €   7,50
Groep A, B   € 12,50                                                                                                                       sponsor
Groep S        € 18,75
 
Startvergunning (jaarlijks, ca. maand september/oktober)
>  <12 jaar        €   4,00
>  >12 jaar        € 33,00
 
Bondscontributie (jaarlijks, ca. maand januari)
>  € 20,00
De wedstrijdkosten worden 2x per jaar geïncasseerd
(eind augustus/september & eind december/januari)

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl