Trainingsregels

Om de trainingen goed, vlot en leerzaam te laten verlopen, heeft het bestuur regels opgesteld waar een ieder die trainingen volgt zich aan heeft te houden.
 
Regels:
> Kom op tijd naar de training en niet 5 minuten later, bij herhaling word je weer naar huis gestuurd (uitzondering  daar gelaten)
> Laat je kleren na het omkleden niet in de hokjes hangen en laat de hokjes niet op slot als je je hebt omgekleed.
> Ben je ziek meld je dan af bij de trainer (via SMS) die je op dat moment zou hebben.
> Mocht je eerder weg moeten (voordat de training afgelopen is) geef dit dan voor de training bij de aanwezige trainer aan.
> Tijdens trainingen wordt er geluisterd naar de trainers en de opdrachten/instructies worden opgevolgd, of je nu zin hebt of niet.
> Tijdens de training wordt er niet geouwehoerd, maar vlot doorgezwommen.
> Badmutsen, zwembrillen, paardenstaarten worden voor aanvang van de training  verzorgd, dus niet tijdens de training.
> Na de training is het douchen, omkleden en naar huis gaan. Dus niet in de kleedhokjes omhangen.
 
Waarom deze regels?
Als een ieder zich aan deze trainingsregels houdt, is het voor trainers plezierig training geven. Zwemmers die serieus hun sport willen uitoefenen, kunnen dat op deze manier ook doen.
Mocht een trainer/bestuurslid tijdens de trainingen constateren dat bovenstaande regels niet na worden geleefd, heeft hij/zij  het recht om personen hierop aan te spreken en eventueel uit het bad te sturen en/of naar huis te sturen.
Als er iemand het niet met deze regels eens is, wordt deze persoon de keuze gelaten om bij de recreanten te gaan zwemmen of voor een andere sport te gaan kiezen waar men het niet zo nauw met de regels neemt.

Geef een reactie

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl