cropped-10628767_319870704871231_3461672886666239349_o.jpg

Ledenvergadering maandag 18 april 2016

Geplaatst op door Adriana Reitsma

De jaarlijkse ledenvergadering zit er alweer aan te komen, namelijk:

Maandag 18 april 2016, aanvang 19.30uur

in de kantine van het zwembad.

 

Graag nodigen wij jullie uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

Namens het bestuur ZPD

______________________________________________

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening door voorzitter Willem Venema.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen ledenvergadering 13 april 2015.
 4. a. Financieel verslag door penningmeester Adriana Reitsma.
  (verslag is op de vergadering aanwezig)
  Verslag kascontrolecommissie.
  Benoeming nieuw lid en reserve kascommissie
 5. Contributie.
 6. Bedanken hulptrainers en commissieleden.
 7. Bestuursverkiezing:
  – Aftredend en niet herkiesbaar Adriana de Graaf-Reitsma en Gerda van der Meule
  – Vacature bestuursleden.
     (nieuwe kandidaten kunnen tot één week voor de algemene ledenvergadering
      bij het bestuur worden aangemeld)
 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

  Wij hopen u/jou te zien op maandag 18 april 2016 om 19.30uur.

  Bestuur ZPD

Deel dit met vrienden of kennissen

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl