ZPD Ledenvergadering: woensdag 1 juni 2016 om 20.30uur

Geplaatst op door Adriana Reitsma

Hierbij nodigen wij één ieder nogmaals uit om de ZPD Ledenvergadering bij te wonen
op 1 juni 2016.

Wij verwachten een grote opkomst vanuit onze leden,
mede omdat het de toekomst van ZPD betreft.

ZPD Ledenvergadering

Woensdag 1 juni 2016 om 20.30uur

Locatie: café Hossebos in de Westereen
(Foarstrjitte 21, 9271 KE)

 

________________________________________________________ 

 

 

AGENDA

 

  1. Opening.

 

  1. Ingekomen stukken

 

 3.   Mededelingen

 

4.   Toekomst ZPD

a. Opheffen vereniging

b. Mogelijkheid voor een startgemeenschap met zwemclub ‘de Granaet’ te Dokkum

 

5.   Financieel

Besluit 4a: KNZB & Statuten procedure opstarten

Besluit 4b: Contributie voorstel blijft ongewijzigd (huidig zwemseizoen)

 

6.   Rondvraag

 

7.  Sluiting.

 

LET OP: tijdstip van de ledenvergadering is gewijzigd naar 20.30uur, in verband met een activiteit in het dorp waaraan veel leden deelnemen.

 

 

 

 

Deel dit met vrienden of kennissen

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl